psychose gevoeligheid reiki avalon coaching ridderkerk

Psychose gevoeligheid verminderen met Reiki:
van ‘fladderend Shen’ naar ‘verankerd Shen’

‘Psychose gevoeligheid zegt iets over de mate waarin iemand in staat is betekenis te geven aan het leven’, volgens psychiater Jim van Os. Zo bekeken zijn we in bepaalde mate misschien allemaal wel een beetje psychose gevoelig. En hoe mooi is het als iemand begrijpt dat het leven niet bestaat uit louter toevalligheden? Maar tijdens een psychose valt het vermogen om onderscheid te maken tussen gedachten en fysieke werkelijkheid weg. Het bewustzijn schiet vrijwel volledig uit het lijf. ‘Fladderend Shen’ heet dat in de Chinese geneeskunde. Reiki met handoplegging helpt om de overgevoelige geest weer in het lichaam te brengen en daar te houden.

Shen

Gezond bewustzijn betekent onder meer dat we in staat zijn verbanden te leggen tussen gebeurtenissen, gedachten en gevoelens. De energie die ons in staat stelt om dat te doen, heet in de Chinese geneeskunde ‘Shen’. Als Shen (makkelijk) ontspoort, is er sprake van psychose (gevoeligheid). Shen is het etherische of zielsaspect van het element Vuur, waartoe op fysiek niveau ook het hart en de dunne darm behoren. Vuur-energie maakt dat we lief kunnen hebben en vreugde kunnen voelen. Shen bevat het bewustzijn dat begrijpt dat we onderdeel zijn van een geheel. Shen maakt dat we ons verbonden voelen. Niet alleen met de mensen om ons heen, maar ook met de onzichtbare wereld, het Universum.

Psychose gevoeligheid

De mate waarin we gevoelig zijn voor het ontwikkelen van psychose, verschilt per persoon. Het heeft te maken met aanleg, maar ook met de omstandigheden in je leven. Beide zijn van invloed op de hoeveelheid levensenergie in je systeem en de manier waarop die door je lichaam en geest beweegt. De ene persoon kan gevoeliger zijn voor prikkels en eerder extreme stress ervaren dan de ander. Extreme stress kan een neerslaande invloed hebben op de levensenergie, waardoor iemand bijvoorbeeld oververmoeid, depressief of apathisch wordt. De Shen raakt dan als het ware uitgeblust.

Fladderend Shen

Een tegengestelde reactie op extreme stress brengt juist een enorme oplaaiing van het vuur van Shen teweeg. In dat geval ontstaat een psychose. De Shen is dan zo hyperactief, dat het als het ware uit het lichaam schiet en opgaat in de onzichtbare wereld. Het bewustzijn raakt de veilige begrenzing van het lichaam kwijt en fladdert alle kanten op.

Hallucinaties en wanen

Doordat het Shen niet meer verankerd is in het lichaam, raken denkprocessen tijdens een psychose compleet verstoord. Hallucineren, waan denken en vreemd gedrag zijn mogelijke symptomen. Hallucinaties zijn waarnemingen, waarin iemand het onderscheid tussen de realiteit (= dat wat iedereen waarneemt) en de fantasie/het visioen/de innerlijke stem(men) niet meer kan maken. Bij wanen interpreteert iemand gebeurtenissen uit de realiteit op een manier die anders is dan de meeste mensen dat doen. Hij of zij is het vermogen tot relativeren verloren en heeft geen enkele ruimte meer in het denken voor een andere (vaak minder beangstigende) interpretatie. Helaas haken hallucinaties en wanen bijna altijd aan bij een onderliggend gevoel van angst of gevoel van minderwaardigheid. Een psychose is daarom over het algemeen geen prettige ervaring.

Hier en nu

Kenmerkend van een psychose is ook dat iemand het aandeel van zichzelf in de waarnemingen niet meer kan onderscheiden. Dromen of fantaseren zijn bijvoorbeeld ook vermogens van ons Shen. In gezonde toestand zijn we ons tijdens de droom of fantasie ook ergens nog bewust van het feit dat wij het zijn die dromen of fantaseren. Zelfs uit een nachtmerrie ontwaken we meestal op het angstigste moment. De Shen blijft verbonden met het hier en nu.

‘Ik’ valt weg

Maar bij psychose raakt het besef van het ‘ik’ op de achtergrond en lijken het fantasiebeeld, de stemmen of geuren op zichzelf te bestaan. Ze vormen een dreiging van buitenaf waar de psychotische persoon geen invloed op lijkt te hebben. De vrije wil valt daardoor weg; opdrachten van bijvoorbeeld stemmen moeten worden opgevolgd. Als de ik-kracht in de basis stevig is, blijft de Shen makkelijker gehecht aan de persoon in kwestie. Iemand zal dan minder psychose gevoelig zijn.

Prikkelgeleiding

Bij psychose, of in een voorstadium daarvan, is het belangrijk om de Shen weer te laten landen. Dat kan door in te grijpen op drie niveaus: prikkelgeleiding, lichaamsbewustzijn en ik-kracht. Mensen met een hoge psychose gevoeligheid vangen vaak erg veel prikkels op en hebben in een (pre-) psychotische toestand moeite om deze allemaal tegelijk te verwerken. De neurotransmitters draaien overuren en lopen daarbij ook weleens vast. Om die reden richten medicijnen die worden voorgeschreven bij psychose zich ook op die stofjes in ons zenuwstelsel.

Lichaamsbewustzijn

Om ervoor te zorgen dat de begrenzingen van het eigen lichaam beter worden waargenomen, is een hechte band met het eigen lichaam ook belangrijk voor psychose gevoelige mensen. Zo wordt het makkelijker om contact te houden met de fysieke werkelijkheid. Liefdevolle aanraking kan mensen in psychotische toestand weer terug brengen bij het ‘ik’. Dan blijkt er wel degelijk verschil te zijn tussen het tastbare en ontastbare, en is het weer mogelijk om zichzelf te beschermen tegen ongewenste invloeden. Het fladderend Shen voelt dan weer de basis van het lichaam waar het bij hoort, en zal de landing inzetten.

Ik-kracht

Ik-kracht duidt op iemands weerbaarheid en onvoorwaardelijke zelfacceptatie. Een groot ego of grootheidswaanzin heeft daar niets mee te maken. Ik-kracht is een zachte kracht en vormt een stevig fundament voor de persoonlijkheid. Onvoorwaardelijke liefde is hét instrument om ik-kracht te versterken. Misschien mag die in eerste instantie gegeven worden door bijvoorbeeld een naaste of een hulpverlener. Eenmaal uit de psychose is het echter belangrijk dat iemand ook meer onvoorwaardelijk liefde voor zichzelf gaat voelen. Negatieve gedachten als schuldgevoel, zelfkritiek en onzekerheid hebben dan minder voedingsbodem om te groeien en het bewustzijn over te nemen.

Onderbewustzijn

Jezelf onvoorwaardelijk liefhebben is voor de meeste mensen – psychose gevoelig of niet – heel erg moeilijk. We lopen allemaal wonden op en vertalen dit naar afwijzing en afkeuring van wie we zijn. Vaak gebeurt dit al vroeg in de jeugd, en herhaalt dit gevoel zich later in het leven regelmatig. Dit is een proces wat plaatsvindt in ons onderbewuste. Ik-kracht kan je dan ook niet met het bewuste denken alleen versterken. Juist het onderbewuste mag gaan voelen dat jij helemaal oké bent en geliefd wordt om wie je bent.

Reiki

En dan komen we automatisch uit bij Reiki. Want Reiki versterkt de ik-kracht als vanzelf. De reiki-energie kan je zien als een zuivere stroom van onvoorwaardelijke liefde die door je heen stroomt als je het ontvangt. Al je lichaamscellen, je bewustzijn én je onderbewustzijn reageren daarop. Je hele systeem kan zich diepgaand ontspannen en – bij herhaling van de reiki behandelingen – steeds meer die onvoorwaardelijke liefde in zich opnemen. Innerlijk ga je begrijpen dat je die liefde inderdaad waard bent en dat je erop kan vertrouwen. Je voelt je steeds meer geborgen bij jezelf: je ik-kracht groeit.

Aanraking

Zeker bij psychose gevoeligheid is de methode waarbij Reiki wordt gegeven via handoplegging het meest geschikt. Daarbij wordt namelijk het lichaam met de handen aangeraakt. En dat vergroot het lichaamsbewustzijn. Vormen van reiki, magnetiseren of aura-healing waarbij rondom het lichaam wordt gewerkt en geen aanraking komt kijken, zullen de Shen niet zo goed helpen gronden. Het verschil tussen jou en de ander voelen op lichamelijk niveau is een heel belangrijke toevoeging van Reiki met handoplegging.

Ontspanning

Het allereerste effect van Reiki is diepe ontspanning. Ontspanning betekent dat prikkels sneller en makkelijker kunnen worden verwerkt en losgelaten. Op die manier stimuleert Reiki dus ook de prikkelgeleiding, zowel op mentaal en emotioneel vlak als op het fysiologische niveau van de lichaamscellen. Minder stress betekent dat natuurlijke processen beter hun gang kunnen gaan. Voor iemand die prikkelgevoelig is, is het zelf leren van Reiki en zichzelf daarmee dagelijks behandelen dan ook een hele grote aanrader.

Antipsychotica

Reiki werkt dus positief voor zowel prikkelgeleiding, lichaamsbewustzijn en ik-kracht en daarmee het in balans houden van de Shen. Betekent dat dan dat er geen antipsychotica of andere medicijnen meer nodig zijn? Nee. In het acute geval van een psychose dient er zo snel mogelijk gehandeld te worden. Antipsychotica bieden dan voor veel mensen een zeer welkome oplossing. Een reiki behandeling met handoplegging kan voor sommige mensen in psychotische toestand als bedreigend worden ervaren. Wanneer aanraking wel mogelijk is, is Reiki geven tijdens een psychose zeker aan te raden. Reiki en medicatie kunnen op zich prima samen gaan.

Nazorg en preventie

Wel is het zo dat langdurige behandeling met Reiki ervoor kan zorgen dat medicijnen minder nodig worden. Wanneer de reiki behandelingen ook na de psychose doorgaan, zal dat verder herstel bevorderen. Ook vermindert de psychose gevoeligheid op de lange termijn. De Shen blijft meer automatisch verbonden aan het lichaam. Sluimerende negatieve gevoelens verdwijnen uit het systeem. Reiki is dus zeker ook aan te raden in de nazorg en bij het voorkomen van een nieuwe psychose. Zodra iemand stabiel genoeg is, kan hij of zij leren om zichzelf dagelijks te behandelen met Reiki. In overleg met de behandelend psychiater kan medicatie dan op termijn wellicht worden afgebouwd.

Misschien ook interessant voor jou:
Psychische aandoeningen en oorzaken volgens de Chinese geneeskunde
Aarden of gronden: tien manieren voor elk moment
Vergroot je ik-kracht

 

Vond je dit artikel interessant? Schrijf je dan hier in voor de Avalon nieuwsbrief en ontvang maandelijks vergelijkbare artikelen, gezondheidsadviezen, praktische tips en de activiteitenagenda in je mailbox.

Wil je dit bericht delen of mailen?Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
Whatsapp